Umowa o pracę jest jednym z popularniejszych sposobów zatrudnienia w naszym kraju. Jednak nie można zapominać o tym, że są również inne sposoby współpracy. Jak to wygląda w rzeczywistości? Na jakich zasadach można pracować?

Umowa o pracę

Jak już wcześniej zostało wspomniane, do najpopularniejszych sposobów zatrudnienia zalicza się umowę o pracę. Jednak nasz Kodeks Pracy wyróżnia trzy jej rodzaje, a mianowicie jest to na czas określony, na czas nieokreślony i na okres próbny.  Umowa powinna być sporządzona na piśmie, natomiast zawarte w niej warunki muszą określać, w jaki sposób będą wykonywane powierzone zadania, w jakim miejscu i czasie. Oczywiście kwestia wynagrodzenia również powinna się tam znaleźć. Prawidłowo sporządzona umowa o pracę powinna zawierać datę jej zawarcia, ale również rodzaj umowy i powinny być wymienione strony umowy. Bardzo ważną  informacją jest wymiar czasu, ponieważ nie zawsze jest to pełen etat. Ponadto należy uwzględnić również rodzaj zawodu pracownika i termin rozpoczęcia pracy.

Na jaki czas są podpisywane umowy? W 2016 roku pojawiła się nowelizacja, na mocy której zlikwidowane zostały umowy na czas określonej pracy i umowy na czas zastępstwa. Obecnie podpisywane są jedynie umowy na czas określony.

Umowa o pracę na okres próbny

Ten rodzaj umowy o pracę jest pierwszym, który jest podpisywany z pracodawcą w konkretnej firmie. Jest to sposób na sprawdzenie kwalifikacji pracownika, jego umiejętności, ale również czas na podjęcie decyzji o tym, czy chcemy z nim dalej współpracować. Taka umowa może trwać maksymalnie 3 miesiące. Ten rodzaj umowy z konkretnym pracownikiem może być podpisany tylko jeden raz. Wyjątkową sytuacją jest, gdy ten sam pracownik będzie wykonywał inny rodzaj pracy, albo zostaje zatrudniony kolejny raz po upływie 3 lat od wygaśnięcia ostatniej umowy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Rodzaj umowy, który należy do najpopularniejszych. Ten rodzaj współpracy nie pokazuje terminu zakończenia pracy, ponieważ jest to umowa bezterminowa. To bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ skutecznie chroni pracownika nie tylko przed natychmiastowym jej rozwiązaniem, ale przede wszystkim gwarantuje stabilność zatrudnienia. Oczywiście ten rodzaj umowy może wygasnąć w sytuacji gdy któraś ze stron umrze.

Umowa o pracę na czas określony

Cechą charakterystyczną tej umowy o pracę jest to, że z góry ma wyznaczony czas. Wedle aktualnych przepisów czas ten nie może być dłuższy niż 33 miesiące, nawet jeśli będzie tych umów kilka. Po upływie tego terminu uznaje się, że pracownik jest zatrudniony na stałe.  

rodzaje umów
fot.pexels.com

Umowa zlecenie

Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Przede wszystkim jej popularność zawdzięczamy temu, że przedsiębiorcy nie muszą tak jak w przypadku umowy o pracę przestrzegać szeregu przepisów, które dotyczą między innymi urlopu, czy też dodatków za pracę. Umowa zlecenie jest podpisywana w sytuacji, gdy pracownik wykonuje określone czynności na zlecenie pracodawcy. Ten rodzaj umowy również powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez dwie strony. W przypadku tej umowy określenie miejsca, czasu i sposobu pracy pozostaje swobodne i jest określane przez strony.

Umowa o dzieło

Od 1 stycznia 2021 należy informować ZUS o podpisaniu umowy o dzieło z pracownikiem, jeśli nie jest to osoba, która już wykonuje pracę dla danego pracodawcy. Umowa o dzieło określa wykonanie konkretnej pracy przez jedną ze stron i zapłatę za nią przez drugą stronę. Nie ma tutaj stron pracownika i pracodawcy, a strony noszą nazwy wykonawca i zamawiający. Jest to umowa rezultatu, czyli efekt takiej pracy powinien być widoczny, namacalny. Rozliczenie takiej umowy następuje dopiero po zakończeniu wykonywania pracy.

Warto pamiętać, że każda z typów umów ma zarówno zalety jak i wady. Szukając zatrudnienia, należy określić, który typ będzie odpowiedni. Inaczej będzie to w przypadku poszukiwania stałej pracy i zupełnie inna umowa będzie właściwa w przypadku poszukiwania dodatkowego zatrudnienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here