Pracownicy sezonowi są bardzo potrzebną siłą roboczą na określony czas. To świetny czas na podreperowanie swojego budżetu wśród uczniów czy studentów. Właśnie wśród tych grup wiekowych jest ona najbardziej popularna. Ta specyficzna forma zatrudnienia ma wtedy, gdy pracodawca ma zwiększone ilości zamówień lub okres zbiorów, a przez pozostałe miesiące w roku pracy w przedsiębiorstwie jest mniej. Aby nie zatrudniać pracowników na stałe, współpracuje się z agencjami pracy tymczasowej.

Prawne uwarunkowania

Regulacje pracy tymczasowej znajdują się w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 roku. Już w art. 1, czytamy: ,,Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika.’’

Dalej, w art. 2 niniejszej ustawy, znajdziemy fragment, gdzie: ,,Praca tymczasowa jest to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe lub których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.’’

Praca tymczasowa dotyczy trzech podmiotów: agencji pracy tymczasowej, pracodawcy użytkownika oraz pracownika. Nie jest więc to typowy stosunek pracy pomiędzy dwiema stronami. Pracownicy otrzymują umowę o pracę na czas określony lub umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy. W takim wypadku istotne jest, aby pracownik możliwie jak najszybciej rozpoczął współpracę z przedsiębiorstwem. Właśnie takim rozwiązaniem jest agencja pracy tymczasowej, która posiada adekwatny profil pracownika, pasujący do zapotrzebowania swojego klienta.

Warto nadmienić, że ustawa reguluje maksymalny czas zatrudnienia takiego pracownika. W ciągu 36 miesięcy pracownik tymczasowy może być zatrudniony maksymalnie przez 18 miesięcy przez przedsiębiorstwo.

praca tymczasowa
fot.pexels.com

Agencje pracy tymczasowej

Na rynku polskim agencje pracy tymczasowej działają legalnie. Prowadzony jest specjalny rejestr agencji, która po wpisaniu otrzymuje swój dedykowany numer wpisu – Krajowy Rejestr podmiotów prowadzących Agencje Zatrudnienia. Znajdziesz go w ofertach lub ogłoszeniach o pracę.

Do obowiązków po stronie pracodawcy należy przeprowadzenie szkolenia BHP odnoszącego się do zajmowanego stanowiska pracy. To także pracodawca – użytkownik zajmuje się ewidencją czasu pracy pracownika tymczasowego.

Natomiast agencja pracy tymczasowej zajmuje się rekrutacją i poszukiwaniem pracownika, którego potrzebuje przedsiębiorstwo. Razem ustalają zakres obowiązków i wymagane umiejętności oraz kwalifikacje. Im więcej informacji, tym sprawniej agencji pracy tymczasowej uda się znaleźć idealnego kandydata. Do jej obowiązków należy również cała obsługa kadrowo – płacowa, m.in. wypłacanie wynagrodzenia oraz coroczne zeznanie podatkowe – PIT, a także odprowadzenie wszelakich składek. Po stronie agencji obowiązkiem jest podpisanie umowy z pracownikiem, ważne badania lekarskie, okresowe czy kontrolne. Jednym słowem, pracodawcy otrzymuje gotowego pracownika, który w każdej chwili może zacząć dla niego pracę. Jest to najszybszy proces rekrutacji, bardzo wygodny dla przedsiębiorstwa.

Niektóre agencje pracy tymczasowej są w stanie pozyskać pracowników z odleglejszych miejsc i zapewnić im darmowy transport to miejsca pracy. Pracowników tymczasowych poszukują również firmy, które szukają zastępstwa dla kogoś już zatrudnionego. Spowodowane to jest jego dłuższą nieobecnością w pracy np. urlopem macierzyńskim. Najpopularniejszymi branżami, które wykazują większe zapotrzebowanie jest e-commerce, produkcja, RTV i AGD czy automotive. Oferty pracy skierowane są głównie do uczniów, studentów, osób po 50 roku życia, którym trudno jest znaleźć pracę lub osób, które po prostu potrzebują znaleźć zatrudnienie na pewien okres.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here