Kodeks Pracy przewiduje różne sposoby na rozwiązanie umowy o pracę. Oczywiście to tych najkorzystniejszych można zaliczyć rozwiązanie o pracę za porozumieniem stron, jednak nie zawsze jest to właściwe. Czasami zdarzają się sytuacje, gdy umowa musi zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, najczęściej dzieje się tak w wyniku poważnych zaniedbań ze strony pracownika wobec pracodawcy.

Kiedy może nastąpić zwolnienie dyscyplinarne?

W Kodeksie Pracy określa się trzy zarzuty, na podstawie których może nastąpić zwolnienie dyscyplinarne. Pierwszym z nich jest oczywiście ciężkie naruszanie przez pracownika swoich obowiązków pracowniczych. Jednak to określenie nie zostało sprecyzowane, dlatego często uznaje się, że jest to rażące zaniedbanie wynikające z premedytacji. Najczęściej dotyczy ono sytuacji, w której pracownik działał w sposób nieprawidłowy umożliwiający pracę innym, czy też działając na szkodę pracodawcy, narażając go na straty. Sytuacje, które można uznać za rażące zaniedbanie, jest stawienie się w pracy pod wpływem środków odurzającym, w stanie nietrzeźwym, czy kradzież. Kolejną sytuacją, w której można zwolnić pracownika dyscyplinarnie, jest popełnienie przestępstwa, które uniemożliwi dalsze zatrudnienie.

Ostatnią sytuacją jest utrata uprawnień do wykonywania danych czynności na zajmowanym stanowisku. Przykładem może być nie tylko skończenie się terminu ważności uprawnień, ale w przypadku kierowcy zawodowego utrata prawa jazdy, która nastąpiła między innymi w przypadku odebrania dokumentu przez policję.

Kiedy zwolnienie dyscyplinarne ma zastosowanie?

Tak naprawdę ten rodzaj zwolnienia ma zastosowanie przy każdym typie umowy. Dlatego ani pracownik, którego dotyczy ochrona wieku przedemerytalnego, ani nawet kobieta w ciąży nie podlegają ochronie. Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie, jednak nie może to nastąpić później niż na miesiąc od uzyskania wiedzy o rażącym zaniechaniu pracownika. Ponadto takie zwolnienie powinno odbywać się przy świadkach, gdyż w sytuacji gdy pracownik będzie odmawiał przyjęcia takiego zwolnienia, należy sporządzić stosowną adnotację. W tym przypadku należy wymienić świadków całego zdarzenia.

Często można spotkać się z odwołaniem się od tego zwolnienia, przede wszystkim z uwagi na brak określenia czego właściwie dotyczy „ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych”, o których mówi Kodeks Pracy. Pracownik, który został zwolniony dyscyplinarnie, może się odwołać do ssący pracy, jednak nie może tego zrobić później niż 21 dni po wręczeniu pisma z wypowiedzeniem umowy o pracę.

zwolnienie dyscyplinarne
fot.pexels.com

Konsekwencje dyscyplinarnego zwolnienia

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy ten rodzaj zwolnienia może mieć przykre konsekwencje, rzeczywiście tak się dzieje. Przede wszystkim w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego w dokumentacji zostaje umieszczona stosowna adnotacja. W przypadku chęci podjęcia zatrudnienia, w kolejnym miejscu pracy, potencjalny pracodawca może zażądać świadectwa pracy.

Ponadto osoba zwolniona w ten sposób osoba nie ma możliwości skorzystania z dni wolnych, które zwykle przysługują na to, by znaleźć sobie nowe zatrudnienie. Bardzo dotkliwą karą jest również brak możliwości uzyskania odprawy, czy też niemożność otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto pracownik zwolniony dyscyplinarnie traci prawo do wykorzystania urlopu.

Dlaczego warto znać swoje prawa?

Nie zawsze dyscyplinarne zwolnienie odbywa się we właściwy sposób. Bardzo często odwołania są uznawane przez sądy pracy. Dlatego warto znać swoje prawa, ponieważ to właśnie one w skuteczny sposób będą mogły zadziałać i przyczynić się do rozwiązania sprawy w odpowiedni sposób. Oczywiście dla każdego tego typu działanie może być szokujące, szczególnie w pierwszej chwili, jednak odpowiednie działanie będzie mogło sprawić, że uda się uzyskać naprawdę wspaniałe efekty. Warto więc poszerzać swoją wiedzę z zakresu prawa, a w razie wątpliwości można udać się do sądu pracy, czy radcy prawnego, który rozwieje wszelkie wątpliwości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here