Wypowiedzenie umowy o pracę może dokonać zarówno pracodawca, jak i pracownik. Przyczyny mogą być różne – niskie wynagrodzenie, mobbing, zwolnienie pracownika w związku z cięciem kosztów czy po prostu znalezienie nowej, lepszej pracy, a także pracownik został zwolniony dyscyplinarnie. Być może niewielu wie, że anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwe. Jak to wygląda w praktyce? Co trzeba spełnić, aby zachować pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę wyróżnia się dwiema formami. Pierwsza z nich, to wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Natomiast drugą jest wypowiedzenie bez okresu. Może ono zostać złożone przez jedną ze stron stosunku pracy, czyli pracownika lub pracodawcy. W zależności od okresu zatrudnienia pracownika, który zatrudniony jest w oparciu o umowę o pracę, wyróżnia się trzy okresy wypowiedzeń:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony dłużej niż 3 lata.

Również w odniesieniu do umów o pracę na okres próbny, okresy wypowiedzeń obowiązują pracownika. Ich wymiar jest następujący:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny wynosił 2 tygodnie,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny wynosił więcej niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosił 3 miesiące.

W Kodeksie pracy znajdują się również zapisy, odnośnie do dni wolnych na poszukiwanie pracy. Gdy pracownik jest na co najmniej dwutygodniowym wypowiedzeniu, przysługuje mu zwolnienie na poszukiwanie pracy oraz prawo do zachowania wynagrodzenia. Dla pracowników, którzy pozostają w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, otrzymują 2 dni na znalezienie nowego zatrudnienia. Natomiast osoby, których wypowiedzenie trwa 3 miesiące, należą się im 3 dni robocze, mających ułatwić szukanie pracy.

Z kolei, aby skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę, należy skutecznie dostarczyć przygotowany dokument dla zainteresowanej strony. Warto pamiętać również o tym, że pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika, jeżeli brakuje mu nie więcej niż 4 lata do nabycia praw do emerytury w związku z obowiązującymi przepisami.

anulowanie wypowiedzenia o pracę
fot.pexels.com

Anulowanie wypowiedzenia umowy o pracę

Odpowiadając na pytanie zamieszczone w tytule artykułu – tak, można anulować wypowiedzenie umowy o pracę. Wiąże się to z obowiązkiem przygotowania specjalnego oświadczenia woli przez jedną ze stroną i dostarczenie do strony drugiej. Wypowiedzenie umowy o prace zostanie anulowane tylko wtedy, gdy druga strona wyrazi na to zgodę. Osoba składająca oświadczenie woli, ma utrudnione zadanie, gdyż w przepisach prawa nie ma określonego przepisu na temat wzoru takiego dokumentu.

Aby został prawidłowo sporządzony, powinno być przygotowane na wzór formalnego pisma. W oświadczeniu woli znaleźć się muszą – miejscowość, data, dane pracownika i pracodawcy, a w treści należy odnieść się do wcześniejszego wypowiedzenia o pracę i sporządzić prośbę o wycofanie wypowiedzenia. Na końcu ów dokument musi zostać podpisany własnoręcznym podpisem.

Takie pismo warto przygotować w papierowej formie. Jednak istnieją możliwości dostarczenia je do pracodawcy faksu czy wiadomości e-mail. Ważne, żeby adresat zapoznał się z jego treścią i ustosunkował do naszego oświadczenia woli.

W związku z epidemią koronawirusa, pracodawcy na początku pandemii zaczęli zamykać swoje biznesy lub redukować zatrudnienie. Efektem tego była wzmożona liczba wypowiedzeń umowy o pracę. Ta tendencja została zastopowana przez wprowadzenie dotacji dla przedsiębiorców, która uratowała znaczną ilość miejsc pracy. Najwięcej zwolnień było w takich branżach jak: turystyka, hotelarstwo, gastronomia czy rozrywka, których pandemia dotknęła najbardziej. Pracownicy, którzy mogli wykonywać pracę zdalną nie mieli problemu z utrzymaniem swoich stanowisk. Jednak część firm zdecydowało się zamiast zwolnień, na wprowadzenie czasowych obniżek wynagrodzeń swoich pracowników za zgodą obu ze stron.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here