Plan przeciwpożarowy to graficzne przedstawienie stanu budynku i jego części z zaznaczonymi zagrożeniami oraz systemami, urządzeniami i środkami prewencyjnej i czynnej ochrony przeciwpożarowej, co zmniejsza ryzyko pożaru i zapewnia skuteczne gaszenie w przypadku wystąpienia pożaru. Plan przeciwpożarowy musi być sporządzony dla obiektów, w których istnieje co najmniej średnie zagrożenie pożarowe zgodnie z przepisami o ustalaniu oceny zagrożenia pożarowego lub dla obiektów, w których może przebywać więcej niż 100 osób jednocześnie. Wykonanie go, możesz powierzyć firmie One Fire — Ochrona przeciwpożarowa i BHP, która zajmuje się również projektowaniem, montażem oraz serwisem systemów sygnalizacji pożaru. Plan przeciwpożarowy należy również przygotować dla obiektów wyposażonych w elektrownię słoneczną podłączoną do publicznej sieci energetycznej.

Dla kogo jest plan przeciwpożarowy?

Przeznaczony jest dla użytkowników obiektu, strażaków i innych ratowników. Właściciel lub użytkownik obiektu musi przekazać jeden egzemplarz podpisanego planu przeciwpożarowego straży pożarnej prowadzącej publiczną straż pożarną na terenie obiektu. Straż pożarna może używać go wyłącznie do operacyjnych zadań gaśniczych. Przeczytaj więcej w artykule „Dla kogo instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Co zawiera plan przeciwpożarowy?

Plan przeciwpożarowy zawiera ekspozycję budynku w pomieszczeniu oraz pokaz bezpieczeństwa pożarowego budynku. Ekspozycja obiektu w pomieszczeniu musi zawierać informacje o lokalizacji i przeznaczeniu wszystkich obiektów na lądzie, stopniu obciążenia pożarowego, drogach interwencji i miejscach instalacji dla strażaków i innych ratowników, liniach i urządzeniach wysokiego i niskiego napięcia, rurociągach lub liniach substancji niebezpiecznych pożarowo, sieci hydrantowych i innych wodach, zasoby do gaszenia pożarów, substancji niebezpiecznych i stref zagrożonych wybuchem oraz narzędzia przeciwpożarowe.

Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku — plan przeciwpożarowy

Musi zawierać też dane o granicach sektorów pożarowych, otworach w ścianach i stropach z barierami, drogach dojazdowych, drogach ewakuacyjnych i klatkach schodowych, szczególnie obszarach zagrożonych pożarem, obszarach, w których nie wolno gasić wody, obszarach z promieniowaniem, transformatory elektryczne oraz urządzenia i wyłączniki zasilania dla tych urządzeń, urządzenia ciśnieniowe, położenie kurka gazowego, zainstalowane systemy czynnej ochrony przeciwpożarowej, urządzenia, urządzenia i inne środki ochrony przeciwpożarowej oraz możliwość ataku wewnętrznego. W zależności od wielkości i konstrukcji budynku plany pożarowe mogą być również przygotowane dla poszczególnych części kondygnacji z narysowanymi zagrożeniami.

Jak przygotować dobry plan przeciwpożarowy — plan ewakuacji?

Dobry plan przeciwpożarowy można przygotować tylko w oparciu o otwartą współpracę klienta i twórcy planu pożarowego. Wszelkie ukrywanie faktów przez klienta jest bardzo bezproduktywne i niezwykle czasochłonne dla obu stron. Producent polecenia przeciwpożarowego musi uzyskać jak najwięcej informacji od klienta o aktualnym stanie budynku, musi również dokonać oględzin budynku i sprawdzić na miejscu zgodność stanu faktycznego z sytuacją z istniejących planów pięter. W praktyce wykazano, że lokale są remontowane co pięć lat, co może być bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Często jest to kwestia podziału pomieszczeń, co w konsekwencji wpływa również na przebieg drogi ewakuacyjnej w budynku.

Po czym rozpoznajemy dobry plan przeciwpożarowy, plan ewakuacji?

Dobry plan przeciwpożarowy jest wykonany w sposób przejrzysty, zwykle w formacie A4 lub A3, lub w formacie zapewniającym dobrą widoczność znaków graficznych. Poszczególne rzuty kondygnacji, parteru i piwnicy wykonujemy w tej samej skali, ponieważ plan piętra na poziomie mikro lokalizacji i makro lokalizacji odzwierciedla stan faktyczny. Z takiego planu można wydedukować dane dotyczące lokalizacji danego budynku, indywidualnej kondygnacji, parteru czy poziomu piwnicy. Przy oznaczaniu urządzeń, urządzeń i innych środków ochrony przeciwpożarowej oraz zainstalowanych aktywnych systemów ochrony przeciwpożarowej przestrzegane są przepisy dotyczące znaków graficznych przy wykonywaniu załączników do przepisów przeciwpożarowych. Plan przeciwpożarowy przedstawiający budynek w przestrzeni (makro lokalizacja) musi zawierać treść określoną w przepisach przeciwpożarowych. Przedstawienie bezpieczeństwa pożarowego budynku w rzutach kondygnacji — graficzne plany obiektu (mikro lokalizacja) poszczególnych kondygnacji musi zawierać dane określone w przepisach przeciwpożarowych na indywidualnym planie pożarowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here