Potocznie mówimy rozwód kościelny, jednak w rzeczywistości, kościół nie uznaje rozwodów. Co należy uczynić w momencie, w którym następuje rozpad małżeństwa? W jaki sposób poradzić sobie z niewiernością małżeńską? Co w sytuacji, gdy małżonek zataił przed nami ważną sprawę? Pozornie uznaje się, że wywiad z przyszłymi małżonkami ma na celu uwidocznić wszelkie kwestie, zanim dojdzie do zawarcia związku małżeńskiego, jednak rzeczywistość bywa różna. Dlatego świadomość, że właściwie każdy ślub można unieważnić czy też wziąć rozwód jest pomocna.

Rozwód a unieważnienie

Te słowa bardzo często używane są zamiennie, jednak prawdą jest, że rozwód dotyczy jedynie ślubu cywilnego, natomiast w przypadku ślubu kościelnego mówimy o nieważności. Unieważnienie ślubu kościelnego nie ma racji bytu, gdyż jest to sakrament na całe życie.  Oczywiście najnowsze badania, jak i same procesy w obu przypadkach pokazują, że pierwszy z nich jest łatwiejszy w uzyskaniu niż drugi.

Sytuacja w ostatnim czasie

W ostatnim czasie liczba wniosków jest większa, ponieważ pandemia sprawiła, że zostaliśmy zamknięci w domach. Często osoby, które właściwie mijają się ze sobą codziennie, są na siebie skazane i to przez wiele dni. Ten obraz pokazuje, jak różni jesteśmy i jak mało czasu poświęcamy sobie. Wiele osób dochodzi do wniosku, że osoby z którymi żyją, są zupełnie inne, niż im się wydawało, co więcej nie chcą już z nimi dłużej pozostawać w związkach małżeńskich.

Postrzeganie małżeństwa również ma duże znaczenie. Kiedyś uznawane było za trwałe i nierozłączne, dlatego wiele osób decydowało się na pozostanie z małżonkiem mimo wszelkich trudności. W ostatnim czasie wiele osób decyduje się na rozstanie, ponieważ żywią nadzieję, że jeszcze spotkają osobę, z którą zechcą być. Dlatego samo małżeństwo nie jest już tak trwałe, jaki było jeszcze kilkanaście lat temu i wiele osób bierze pod uwagę rozwody czy unieważnienia, gdyby nadeszła taka konieczność.

rozwód kościelny
fot.pexels.com

Ile trwa rozwód kościelny i jak wygląda procedura?

Tutaj bardzo duże znaczenie ma reforma z 2015 roku, która została wprowadzona przez papieża Franciszka. To właśnie za jej pomocą cały proces unieważnienia małżeństwa kościelnego został uproszczony. Wcześniej na zakończenie całego proces można było czekać nawet przez wiele lat, dlatego jest to znaczny ukłon w stronę wiernych. Otóż cały proces został skrócony przez wielu nazywany procesem  45-dniowym, co wiąże się ze zwiększonym zainteresowaniem w temacie unieważnienia w ostatnim czasie. Obecnie okres, w jakim dochodzi do stwierdzenia nieważności małżeństwa, wynosi często między 24 a 30 miesięcy.

Co to jest unieważnienie małżeństwa?

Przede wszystkim jest to procedura, którą prowadza adwokaci kościelni, ma ona na celu udowodnienie nieważności małżeństwa. W trakcie jej trwania powoływani są świadkowie i poszukiwane są dowody mające stwierdzić, że małżeństwa nigdy nie było. W efekcie jest to takie działanie, które ma na celu pokazanie, że w dniu ślubu małżeństwo nie miałoby racji bytu. Powodów może być wiele, jednak zasadniczo można je podzielić na kilka grup: wiek, niemoc płciowa, węzeł małżeński, ślub, święcenia, uprowadzenie, występek, różna religia, pokrewieństwo, pokrewieństwo prawne, przyzwoitość publiczna i powinowactwo. Istnieje również druga grupa, do której należą: wykluczenie potomstwa, wykluczenie nierozerwalności, wykluczenie wierności i jedności małżeńskiej, wykluczenie dobra małżonków. W  ostatniej grupie znajdują się wady kanoniczne, jednak w naszym kraju nie występują, ponieważ w procesie przygotowywania wszelkich formalności pilnuje się, aby były właściwie dopełnione.

Która przyczyna jest stosowana najczęściej?

Do najczęstszych przyczyn należy niezdolność natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Do tej grupy można zaliczyć uzależnienie od alkoholu, zaburzenia psychiczne, uzależnienie emocjonalne od rodzica, seksu lub pornografii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here