W pierwszych miesiącach działania przedsiębiorstwa istotne jest posiadany kapitał. Od tego uzależniony jest dalszy rozwój firmy. Gdy funduszy brak, przedsiębiorca może zgłosić się do odpowiednich instytucji, dzięki którym uzyska dofinansowanie. Pozyskać je można z różnych źródeł finansowania. Te środki pochodzą z urzędu pracy, prywatnych inwestorów czy pomocy unijnej. Poznaj najważniejsze z nich.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z urzędu pracy

To ułatwienie dla nowych firm. Ma za zadanie wspieranie lokalnych przedsiębiorców i formę walki z bezrobociem. Plusem takiego rozwiązania jest to, że pożyczka jest bezzwrotna, a po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pieniądze na konto trafiają szybko i w pełnej kwocie na konto firmowe przedsiębiorcy. Ten, kto ubiega się o przyznanie finansowania, musi spełnić określone warunki. Warto zaznaczyć, że otrzymują ją jedynie osoby, które zdecydowały się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wysokość takiej dotacji zmienia się co roku. Związane jest to z poziomem przeciętnego wynagrodzenia. Konieczne jest to, że dotacji nie może przekroczyć 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W 2020 roku wynosiło ono 5167,47 zł.

Przed ubieganiem się o skorzystanie ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, przyszły przedsiębiorca musi spełnić poniższe warunki:

  • Posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy,
  • Osoba ubiegająca się o dotację nie może uczęszczać na studia dziennie. Dopuszczalną formą są jedynie studia zaoczne,
  • Przed złożeniem wniosku, nie można prowadzić żadnej działalności gospodarczej przez ostatnich 12 miesięcy,
  • Jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy osoba zarejestrowana jako bezrobotna, z niezrozumiałych przyczyn nie przyjęła propozycji formy zatrudnienia oferowanej przez urząd pracy, nie może ubiegać się o dotację,
  • W ciągu ostatnich 2 lat nie popełniła przestępstwa związanego z obrotem gospodarczym,
  • Jest to pierwszy wniosek o dofinansowanie na działalność gospodarczą. Dotacja przyznawana jest tylko osobom, które pierwszy raz korzystają z takiej pomocy,
  • Nie posiada zaległości wobec banku, nieopłaconych składek ZUS lub zaległości podatkowych wobec urzędu skarbowego z tytułu prowadzonej w przeszłości działalności gospodarczej.

Cała procedura po złożeniu wniosku trwa około miesiąca, o ile zostanie on poprawnie sporządzony i kompletny wraz z biznesplanem. Każdy urząd pracy może posiadać inne wzory dokumentów, dlatego warto zapoznać się z nimi na stronach internetowych instytucji, do których należy przedsiębiorca.

Pamiętajmy, że dotację otrzymamy tylko wtedy, gdy będziemy mieli podpisaną umowę z urzędem pracy. Działalność gospodarczą zakładamy tylko, gdy ten punkt zostanie spełniony. Nie ma możliwości otrzymania wsparcia finansowego na już istniejącą firmę.

dotacje na rozpoczęcie działalności
fot.pexels.com

Pożyczka i kredyt bankowy

To kolejne miejsce, gdzie możemy liczyć na uzyskanie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Młody przedsiębiorca może przeznaczyć te środki na dowolny cel. Do wyboru ma kredyt zabezpieczony hipoteką i niezabezpieczony. Oba różnią się oferowaną kwotą przez bank. W przypadku hipoteki będzie ona znacznie wyższa. Jeśli potrzebujesz w swojej firmie sprzętu biurowego, elektronicznego czy środku transportu, skorzystać z oferty leasingu bankowych.

Finansowanie ze środków Unii Europejskiej

Unia Europejska na rozwój przedsiębiorstw w latach 2014-2020 przeznaczyła blisko 20 mld euro. O środki finansowe, młody przedsiębiorca, można starać się z pięciu źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dotacje obejmują m.in. takie dziedziny jak: badania i rozwój, informatyzację i e-społeczeństwo, energetykę, transport, turystykę, naukę i edukację. Pomoc udzielana jest w formie dotacji, ulg podatkowych, kredytów oraz pożyczek, które zostają przyznane na zasadach peryferyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here