W pierwszych latach funkcjonowania firmy, potrzebny jest kapitał do dalszego rozwoju. Bez niego nie powstałyby największe korporacje, które odniosły sukces na międzynarodowym rynku. Swoją działalność właśnie rozpoczęły dzięki wsparciu różnych funduszy czy Aniołów biznesu. Czym one są i na jakich zasadach wspierają nowatorskie rozwiązania?

Fundusze Venture Capital i ich działanie

To jedna z form finansowania przedsiębiorstw. Odnosi się do funduszu podwyższonego ryzyka. Składa się on z kapitału jednego lub kilka zewnętrznych inwestorów, którzy najchętniej wspierają małe lub średnie firmy we wczesnym stadium rozwoju. W zamian otrzymują objęcie udziałów lub akcji w spółce, w którym postanowili zainwestować. Po kilku miesiącach lub latach postanawiają sprzedać udziały i dzięki temu zarobić na tej transakcji i pomnożyć zainwestowane środki. Dokonywane są one na rynku pozagiełdowym.

Firmy te mają wysoki potencjał i pochodzą najczęściej z dziedziny nowych technologii i innowacji. Z racji tego inwestycje w młode firmy obarczone są wysokim ryzykiem stopy zwrotu. Inwestor przekazując środki finansowe start upom, zapewnia im dalszy rozwój badań nad swoim produktem lub usługą. Istnieje również sytuacja, gdy warunkiem inwestora jest umieszczenie swojego przedstawiciela w zarządzie lub radzie spółki. Ma on za zadanie wsparcie menedżerskie w optymalizacji procesu biznesowego oraz podnieść jakość zarządzania.

W zależności od sytuacji rynkowej, inwestycja funduszy venture capital w firmę trwa od 3-7 lat. Zaletami takiego rozwiązania jest to, że środki finansowe nie wymagają zabezpieczeń, są trudne do wycofania bez zgody obu stron oraz to, że koszt obsługi jest adekwatny do osiąganych na bieżąco wyników.

Największe fundusze venture capital na świecie to Intel Capital, Insight Venture Partners oraz Rocket Internet. Dzięki nim powstało wiele firm, która wciąż mają ugruntowaną pozycję na rynku i wprowadziły innowacyjne projekty. Z pewnością gdyby nie wsparcie zewnętrznych środków o ich sukces byłoby o wiele trudniej. Inwestycja funduszu zwiększa również zdolność kredytową i wiarygodność dla banku, ułatwia to tym samym pozyskanie kolejnych środków finansowych na rozwój działalności.

venture capital i aniołowie biznesu
fot.pexels.com

Anioł biznesu – inwestor prywatny

Drugim sposobem na pozyskanie funduszy na rozwój jest znalezienie prywatnego inwestora – Anioła biznesu. Jest to zazwyczaj osoba posiadająca już doświadczenie w finansowaniu młodych, rozwijających się firm, mająca ogromny kapitał, który chce zainwestować, a następnie pomnożyć. Jest to bardzo popularna forma inwestycji w Stanach Zjednoczonych. Inwestor liczy się z ponoszonym ryzykiem, ale przekazując środki własne ma nadzieję, że nastąpi wzrost wartości firmy na jej dalszym etapie działalności. Ciekawostką jest, że z pomocy od takiego inwestora skorzystały niegdyś takie firmy jak Apple, Google, Starbucks, Amazon oraz Dell. W Polsce istnieją instytucje, które zrzeszają Aniołów biznesu, a są nimi: Business Angels Club, Gildia Aniołów Biznesu czy Lewiatan Business Club. To bezpieczna i podwójna korzyść dla obydwu stron w razie odniesienia sukcesu na rynku.

Gdzie jeszcze szukać kapitału?

To oczywiście tylko dwa przykłady, z którym możemy pozyskać fundusze na rozwój firmy. Młody przedsiębiorca może szukać również pomocy w urzędzie pracy, programach Unii Europejskiej czy kredytów bankowych. Własna działalność gospodarcza to coraz częstsze marzenie każdego człowieka, gdy sama praca na etacie już męczy. W Polsce dokonuje się miesięcznie kilkadziesiąt tysięcy. Sprzyja temu rosnący popyt na konkretne usługi lub chęć pracy na własny rachunek.

Aby założyć własną firmę, stwórz biznes plan i zacznij rozglądać się za jego finansowaniem. Do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej nie są potrzebne duże środki finansowe. Dodatkowo masz szereg ułatwień, w tym Mały ZUS PLUS lub Ulga na start dla przedsiębiorców, które obniżają koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na samym początku jej istnienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here