Każdy nowy przedsiębiorca może liczyć na preferencyjne stawki ZUS. Ulga ta weszła w życie z początkiem 2019 roku. Oby było to możliwe, należy spełnić określone warunki w celu skorzystania z Małego ZUSu PLUS, który jest następstwem programu Mały ZUS. Specjalne przepisy reguluje ustawa. Sprawdź, czy przysługują Ci obniżone składki społeczne, które są jednym ze stałych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Mały ZUS PLUS – dla kogo?

Jak wspomnieliśmy, regulacje te znajdziemy w specjalnej ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 18c ust. 11 skorzystać z ulg mogą przedsiębiorcy którzy:

  • Nie przekroczyli kwoty 120 000 złotych rocznego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowych,
  • Prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych,
  • Wykonujący pracę na rzecz byłego pracodawcy.

Należy przy tym zaznaczyć, że preferencyjne stawki Małego ZUSu PLUS nie obowiązują w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej. W tym wypadku przedsiębiorcy mogą skorzystać z przysługującej im Ulgi na start.

Wysokość składki Mały ZUS PLUS w 2021 roku zostaje ustalona w oparciu o dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku. Niższe składki na ubezpieczenie społeczne, przedsiębiorca może opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych.

Warto zaznaczyć, że z Małego ZUSu PLUS nie skorzystają osoby, które prowadziły działalność jako twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej, a także osoba, która prowadziła publiczną lub niepubliczną szkołę.

mały zus dla firm
fot.pexels.com

Mały ZUS PLUS – jak z niego skorzystać?

Każdy przedsiębiorca, który chciał skorzystać z tego programu, musiał w terminie do 1 lutego 2021 roku złożyć wymagane dokumenty. Przedsiębiorca może wysłać te dokumenty za pomocą CEIDG lub bezpośrednio do ZUS.  A są to:

  • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń – druk ZUS ZWUA. Jeśli nie korzystałeś dotąd z poprzedniego programu Mały ZUS, kod tytułu ubezpieczenia ( 05 10 05 12),
  • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń – druk ZUS ZWUA. Jeśli kończysz okres 24 miesięcy korzystania z preferencyjnych stawek podstawy,
  • Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych albo ubezpieczenia zdrowotnego.

Obniżone stawki ubezpieczenia społecznego to dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Podczas pierwszych lat prowadzenia działalności gospodarczej, młode osoby muszą liczyć się z dużą ilością wydatków, które muszą ponieść. Takie programy jak Ulga na start, dofinansowanie założenia działalności z urzędu pracy czy Mały ZUS PLUS, to wyciągnięcie ręki do przedsiębiorców i zachęcenie ich do założenia własnej firmy.

Postawa wymiaru składek uzależniona jest od wysokości dochodu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Może ona wynieść od 30% do 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Na stronie informacyjno – usługowej dla przedsiębiorców, znajdziemy kalkulator ZUS do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dofinansowanie do działalności gospodarczej – źródła pozyskania kapitału

Oprócz obniżonych stawek ZUS, przedsiębiorcy mogą na inne sposoby zdobyć potrzebny kapitał. Istnieją stosowne programy z Unii Europejskiej, które przewidują pomoc osobom chcących założyć własną działalność gospodarczą. Także banki prowadzą politykę kredytów i leasingów na wyposażenie biura. Formę dofinansowania preferuje również urząd pracy, który chętnie wspiera osoby bezrobotne. Kapitał można także pozyskać dzięki wsparciu funduszy Venture Capital i Aniołów biznesu. Jednak to tyczy się głównie start up-ów, które mają innowacyjny pomysł na biznes. Przepisy i regulacje cały czas się zmieniają i w obecnych czasach dużo łatwiej jest założyć firmę i pozyskać dla niej stosowne fundusze. Jest to widoczne szczególnie u osób młodych, którzy marzą o własnej firmie. Często w przypadku takiego wsparcia finansowego, środki te są bezzwrotne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here