Oba te narzędzia zostały stworzone po to, aby ułatwić załatwianie spraw urzędowych online. Możemy je w bardzo i szybki sposób pozyskać. Dzięki nim możemy przesyłać wnioski, podania, skargi, deklaracje drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w urzędzie i stania w kolejce. E – usługi to bardzo wygodne rozwiązanie dla każdego obywatela. W tym artkule dowiesz się, jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma narzędziami.

Profil zaufany – wyjaśnienie pojęcia

Podstawą funkcjonowania profilu zaufanego jest ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Jest to bezpłatna usługa i metoda potwierdzania tożsamości obywatela, w elektronicznym systemie administracji publicznej. W 2016 roku wprowadzono potwierdzenie profilu zaufanego poprzez system bankowy. Dzięki temu nie wymagała ona wizyty w urzędzie z odpowiednim wnioskiem. Za jego rozwój odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji.

Głównymi argumentami przemawiającymi za korzystaniem z profilu zaufanego jest oszczędność czasu i wygodny dostęp do różnych podmiotów publicznych. Bez wychodzenia z domu potrzebne wnioski możemy wysłać o dowolnej porze, przez wszystkie dni tygodnia. Jakie? To między innymi zeznania podatkowe, recepty online, złożymy wniosek o dowód osobisty, wyrejestrujemy samochód, uzyskamy Kartę Dużej Rodziny, założymy działalność gospodarczą, sprawdzimy liczbę punktów karnych czy sprawdzimy skład konta emerytalnego.

Lista e-usług wciąż się wydłuża. Obecnie skorzystamy z około 200 możliwości jakie daje nam posiadanie profilu zaufanego. Warto go założyć i poświęcić te kilka minut. Usprawnienie komunikacji między obywatelem a organami państwowymi, to priorytetowe zadanie Ministerstwa Finansów.

Profil zaufany może założyć każdy, kto ma numer PESEL. Można tego dokonać za pomocą internetowego konta bankowego lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W pierwszym przypadku należy wejść na stronę banku, zalogować się do swojego konta, znaleźć formularz profilu zaufanego i przejść przez proces rejestracji. Drugim sposób wykonasz podpisem kwalifikowanym na stronie profilu zaufanego. Znajdziesz tam szczegółową instrukcję całego procesu.

podpis elektroniczny i profil zaufany
fot.pexels.com

Podpis elektroniczny – jak założyć i czym on jest?

Podpis elektroniczny ma za zadanie zapewnić autentyczność naszych dokumentów elektronicznych. Dzięki temu możliwa jest identyfikacja osób, które przesyłają je drogą elektroniczną. To narzędzie ułatwia sprawną komunikację między obywatelem a urzędem. Kwalifikowany podpis elektroniczny, to specjalna forma podpisu zaawansowanego, posiadająca wymagania techniczne oraz specjalny certyfikat kwalifikowalny, wystawiony przez urząd certyfikacji.

Podpis elektroniczny jest przypisywany wyłącznie jednej osobie. Wyróżniamy dwa podpisy elektroniczne – zwykły oraz bezpieczny. Różnią się od siebie posiadaniem certyfikatu kwalifikowalnego, a także tym, że bezpieczny podpis elektroniczne jest płatny. Można go nabyć, m.in. w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych czy w EuroCert. Po podpisaniu umowy otrzymujemy kartę kryptograficzną z tokenem lub czytnikiem oraz oprogramowanie umożliwiające współpracę z komputerem.

Powstanie tego typu usług jest związane z rozwojem handlu elektronicznego. Jest on wygodny przy zawieraniu różnych transakcji i ułatwia działania biznesowe. Warto przy tym zaznaczyć, że dokumenty podpisane podpisem elektronicznym, mają takie same znaczenie, jak te podpisane własnoręcznym podpisem.

Elektroniczny podpis to usługa, która zyskuje na popularności nawet w starszych grupach wiekowych. Jest on przydatny szczególnie tym, którzy często mają kontakty z urzędami np. przedsiębiorcy. Pozwala na oszczędność czasu i nerwów petentów. Jako przykład możemy tutaj użyć coroczne składanie deklaracji PIT. Do elektronicznego systemu zalogujemy się profilem zaufanym. Nasz wniosek wyślemy online i dzięki temu mamy szansę, że zwrot podatku otrzymamy szybciej, niż osoby, które czekają w kolejce do urzędu skarbowego.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here