Polityka jaka obecnie prowadzona jest w Polsce, skupia przede wszystkim uwagę na świadczeniach socjalnych. Koalicja rządząca przez ostatnich kilka lat, wprowadziła kilka istotnych form pomocy dla rodziców. Funkcja socjalna ma za zadanie zabezpieczenie społeczne jednostek ludzkich. Są to działania na rzecz ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej czy ochrony zdrowia. Sytuacja polskich rodzin uległa znaczącej poprawie. Poznaj najważniejsze formy pomocy finansowej dla Polaków.

Świadczenie 500+

Jest to najpopularniejsze wsparcie, co najważniejsze nieopodatkowane. Świadczenie 500 plus jest realizowane od 1 kwietnia 2016 roku. Ma za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci. Jest ono przyznawane na każde dziecko i wypłacane co miesiąc. Wiąże się to z wprowadzeniem nowelizacji ustawy, która weszła w życie 1 lipca 2019. Jej poprzednia wersja zakładała tylko pomoc finansową na drugie dziecko. Głównymi celami tego programu jest poprawa sytuacji demograficznej, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych oraz inwestycja w rodzinę. Kwota 500 zł przysługuje rodzinom do ukończenia 18 roku życia dziecka. Bez znaczenia ma wysokość dochodów.

W 2021 roku termin złożenia wniosku o świadczenie 500+ przypadną na ostatni dzień maja. Rodzic będzie wtedy otrzymywał pomoc od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku. Dokumenty można wypełnić drogą elektroniczną – za pomocą portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

W pierwszym roku działania programu, zostały wypłacone świadczenia w kwocie 17 mld złotych dla blisko 4 mln dzieci. Jeszcze w 2015 roku Polska wydawała na świadczenia pieniężne, usługi i ulgi podatkowe 1,4% PKB. Rok później, dzięki 500 plus, wydatki te przekroczyły już 2,7% PKB. Według statystyk, w 2016 roku urodziło się blisko 13 tys. więcej dzieci niż w roku poprzednim.

świadczenia socjalne
fot.pexels.com

Świadczenie 1000+

Jest to specjalne świadczenie, które przysługuje matce albo ojcu po urodzeniu dziecka. Wypłacane jest ono co miesiąc. Zasiłek ten przysługuje osobom, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Dotyczy matki dziecka, która pracuje na umowę o dzieło, studentom, rolnikom oraz bezrobotnym. Okres otrzymywania kwoty 1000 plus wynosi jeden rok.  Jego pomysłodawcą jest były Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz.

Świadczenie 1000 plus to odpowiednik zasiłku macierzyńskiego. Nie jest ono uzależnione od kryterium dochodowego. Zostało wprowadzone w życie w 2016 roku. Czas, przez który wypłacana ja kwota 1000 zł związana jest z ilością urodzonych dzieci. W przypadku urodzenia jednego, świadczenie rodzicielskie wypłacane jest przez 52 tygodnie. Następnie bliźnięta – 65 tygodni, trojaczki – 67 tygodni, czworaczki – 69 tygodni, pięcioraczki i więcej – 71 tygodni.

Aby je otrzymać należy złożyć wniosek. Zrobimy to na dwa sposoby. Bezpośrednio w gminie oraz za pomocą portalu Empatia. Wypełniając formularz, podajemy swoje dane i dziecka, m.in. datę urodzenia, akt urodzenia dziecka oraz podpisane oświadczenie i niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie 300+

Najświeższym programem spośród tej trójki jest 300 plus. Wypłacane jest ono od 2018 roku. Jest to inwestycja w edukację polskich dzieci. Jednorazowe wsparcie otrzymują rodzice dzieci, którzy rozpoczynają rok szkolny. Nie ma znaczenia wysokość ich zarobków. Świadczenie to przyznawane jest dla dziecka do 20 roku życia, z kolei dzieci niepełnosprawne do 24 roku życia. Pieniądze dotrą do rodziców nie później niż do 30 września. W ten sposób wsparciem może zostać objęte 4,5 miliona uczniów. Prawo do złożenia wniosku ma rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny. W przypadku dzieci z domów dziecka lub ośrodków wychowawczych, wniosek wypełnia opiekun lub dyrektor placówki.

Z pewnością polityka socjalna w ostatnich latach nabrała na znaczeniu. Świadczenia pieniężne to istotna pomoc dla rodzin. Warto jednak przemyśleć formę ich wypłacania. Szczególnie na początku funkcjonowania programu 500+ głośno było o przypadkach, gdzie rodzice wykorzystywali otrzymane fundusze na inny cel, zaspokajając tym samym własne potrzeby. Dlatego ustawodawca wprowadzał szereg zmian, mających poprawić funkcjonowanie tych projektów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here